Fundacja i program zajęć ruchu dla zdrowia.

PROGRAM ZAJĘĆ W AKADEMII AKTYWNOŚCI PROZDROWOTNEJ NA ROK SZKOLNY do 06 2024
Zajęcia w niedzielę w godz. 8.30-10.00 w sali gimnastycznej LO 3 ul. Tarasa Szewczenki 4 Olsztyn oś. Zatorze
14 kwietnia 2024r – grupa Yogi – gimnastyka Paleo zestaw ,,Kameleon”. Grupa Tai Chi – ćwiczenia wzmacniające Universum I i II Kombo
21 kwietnia 2024r – grupa Yogi – Yoga Vinyasa Flow. Grupa Tai Chi – Praktyka 108 Form Tai Chi Yang z Yongnian
28 kwietnia 2024r – grupa Yogi – Yoga Vinyasa Flow. Grupa Tai Chi – Praktyka 56 Form Kija Tai Chi z Zhaobao
5 maja 2024r – zajęcia w Parku Jakubowym – Yoga Vinyasa oraz wyprawa rowerowa dla chętnych szlakiem Kopernikowskim
Zajęcia w każdą środę w godz. 17.30-19.00 w Szk. Podst. nr 12 ul. Turowskiego 3 oś. Nagórki – cykl systemów funkcjonalnych
17 kwietnia 2024r – grupa Yogi – Yoga Vinyasa Flow. Grupa Tai Chi – gimnastyka funkcjonalna zestaw ,,Salamandra”
24 kwietnia 2024r – grupa Yogi – Yoga Vinyasa Flow. Grupa Tai Chi – ćwiczenia wzmacniająco-sprawnościowe zestawy Universum I i II
Zbieramy datki na remont lokalu naszej siedziby w Olsztynie na https://zrzutka.pl/sm8crr . Za każdą złotówkę będziemy bardzo wdzięczni.
Można nam odliczyć 1,5 % podatku Wystarczy wpisać KRS 0000270261 cel szczegółowy Fundacja Bioaktywni13532. Za każdy grosz dziękujemy.

Fundacja Bioaktywni jest organizacją NON PROFIT prowadzoną w celu realizacji ważnych społecznie celów upowszechniania zdrowego ruchu, edukacji i rozwoju prozdrowotnego stylu życia oraz odbudowy zdrowia na bazie ukierunkowanych form aktywności ruchowej. Cel działania Fundacji § 5 Statutu : ,,Celem Fundacji jest działalność w zakresie upowszechniania, nauczania i realizowania zdrowotnych form aktywności ruchowej wśród młodzieży, osób dojrzałych i seniorów, oraz wspierania nauki i rozwoju osób aktywnych”. Adres : OLSZTYN 10-539
ul. DĄBROWSZCZAKÓW 6B, KRS 0000993723     REGON 523203511     NIP 7393973363   BNP Paribas 95 1600 1462 1740 7429 0000 0001

W Akademii Aktywności Prozdrowotnej budujemy sprawność ruchową i zdrowotną stawów i kręgosłupa, rozwijamy siłę biologiczną , poprawiamy wydolność oddechową, krążeniową i mięśniową, kształtujemy sylwetkę robiąc wszechstronny, różnorodny ruch, poprawiamy elastyczność ciała, koordynację wewnętrzną i wewnętrzny spokój. Nasz ruch jest głęboki, spokojny, płynny i świadomy. To jest ruch, który buduje zdrowie na długie lata. Zapraszamy wszystkich chętnych w każdym wieku. Do wglądu Regulamin i deklaracja

Każda osoba która przystąpi do zajęć zostaje członkiem Akademii na podstawie złożonej deklaracji. Członkowie wnoszą dobrowolną miesięczną darowaną składkę na koszty funkcjonowania Fundacji i Akademii. Składki ustalamy na okres 6 m-cy na koszty i opłaty za salę do zajęć, za lokal na siedzibę Fundacji, telefon, internet, dojazdy instruktorów na zajęcia, szkolenia instruktorów, zakupu sprzętu. Obecnie nasze składki miesięczne ustaliliśmy w wys. 50 zł i 70 zł . Więcej informacji na zajęciach oraz u instruktorów Akademii.

Będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie na rzecz naszej Fundacji 1,5% podatku z rozliczenia PIT. Wystarczy wpisać KRS 0000270261 cel szczegółowy Fundacja Bioaktywni13532 . 1,5% przekazać można z deklar. PIT-28, PIT-37, PIT-36L, PIT-36, PIT-38 i PIT-39
Można także wspomóc NAS finansowo w formie zrzutki pieniężnej do czego bardzo zachęcamy i bardzo prosimy https://zrzutka.pl/sm8crr

Kontakt i informacja : Przewodniczący Zarządu i Główny Instruktor Akademii Zdzisław Gudojć tel 505 785 645,
Z-Ca Przewodniczącego Zarządu nauczycielka systemu Yogi wg metody B.K.S. Iyengara Edyta Zdolska tel. 881 939 755
Instruktorka systemu Vinyasa Yoga Flow z elementami ruchu Bioginastica Krystyna Elert tel. 507 245 787
poczta mail : bioaktywni.olsztyn@gmail.com https://www.facebook.com/FundacjaBioaktywni/